VCA Basisveiligheid Herhaling

Dit is een voorinschrijving.

Exacte datum nog niet bekend

Doelgroep: Iedereen die 10 jaar geleden zijn ‘Basisveiligheid VCA’ diploma heeft behaald.

Doel cursus: De opfriscursus ‘Basisveiligheid VCA’ voorheen 'Veiligheid 1 (VVA-1)' is een training die speciaal is ontwikkeld voor de medewerkers welke deze cursus 10 jaar geleden hebben behaald.

De Cursus

Cursusduur: 1 dag 

Na 10 jaar is men verplicht opnieuw examen te doen om aan te kunnen tonen dat men over voldoende kennis beschikt om het diploma te behouden.
 
Inhoud van de cursus:
  • Vernieuwingen rond de Arbowet: wet, plichten en rechten
  • Risico's en preventie: begrippen en maatregelen
  • Gevaarlijke stoffen: blootstelling, soorten stoffen en informatie
  • Brand- en explosiegevaar: verbranding en blusmethoden
  • Besloten ruimten en werkvergunningen: vergunningsplicht en risico's
  • Gereedschapsmachines en handgereedschappen
  • Hijsen en tillen: struikelen en verstappen, hijsmiddelen en risico's
  • Nieuwe regels werken op hoogte: ladders en steigers
  • Elektriciteit (nieuw item)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing van verschillende soorten PBM’s
Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op het examen.
 
Resultaat: (inter-)nationaal erkend diploma 'Basisveiligheid (VCA)'.
 
Locatie: Bouwmensen locatie in overleg
€ 189,- p.p.
(exclusief BTW, inclusief lunch, accommodatie, cursusmateriaal en certificaat)

Inschrijven?

Wilt u zich inschrijven voor deze cursus? Klik dan hierboven op de button 'INSCHRIJVEN'.

In het volgende scherm kunt u al uw gegevens invullen en uw inschrijving definitief maken. 

BOUWMENSEN: DÉ BOUWOPLEIDER