Veilig en verantwoord steigers bouwen!

Recent is de Richtlijn Steigers geactualiseerd. Daarmee dient zich ook een nieuwe scholingsstructuur aan die tegenwicht biedt aan de valse certificaten die momenteel in omloop zijn. 
De nieuwe structuur geldt voor iedereen die steigers monteert en treedt uiterlijk 1 april 2017 in werking. Tot die tijd hebben bedrijven de tijd om hun werknemers op het juiste niveau te brengen.
 
In de richtlijn steigers komen nu nieuwe eindtermen die nadrukkelijker inspelen op de praktijk en de eisen van vandaag. 
De functies zijn dan ook anders ingevuld. In de nieuwe versie wordt nu een onderscheid gemaakt tussen hulpmonteur, monteur, 1e monteur en voorman.
 
Bouwcirkel biedt de mogelijkheid om vakbekwaamheid te verwerven en aan te tonen, door het behalen van een persoonscertificaat. Deze opleiding concentreert zich op de theoretische en praktische techniek van de steigermontage.
 
De examens dienen zowel een oordeel te geven over de theoretische kennis als de praktische vaardigheid van de kandidaten. In de nieuwe eind- en toetstermen spelen ook gedragscomponenten een belangrijke rol. De branche stelt echter als voorwaarde dat de examens worden afgenomen onder het regime van persoonscertificering volgens ISO 17024. Om de kwaliteit van de certificering, de onafhankelijkheid en de uniformiteit van certificering te garanderen, wordt gewerkt met DNV-GL
 
Bouwcirkel heeft in Noord-Holland een prachtige locatie die de bouw volledig nabootst en de praktijksituaties nog realistischer maakt!
01-06-2018 - De website van Bouwopleiders is online. Zeven opleidingsinstituten hebben de krachten gebundeld. Bouwmensen, Bouwcirkel, Bob, Kob, Betonvereniging, Civilion en Soma.
 

BOUWMENSEN: DÉ BOUWOPLEIDER