EVC – OP BASIS VAN ERVARING EEN DIPLOMA BEHALEN?

 
Een vakdiploma halen op basis van Eerder Verworven Competenties? Dat kan!
 
Wanneer iemand 23 jaar of ouder is en minimaal 3 jaar ervaring heeft, kan de medewerker in aanmerking komen voor een EVC traject. Op basis van een ervaringscertificaat (EVC) geeft een regionaal opleidingscentrum (ROC) vrijstellingen voor een opleiding of reikt het diploma uit.
 
Reden voor deelname aan een EVC-traject kan zijn dat de medewerker erkenning wil voor zijn werkzaamheden. Of omdat hij met een officieel certificaat of diploma op zak een stap wil zetten in zijn loopbaan. Ook u als werkgever heeft er baat bij, u kunt dan aantonen dat uw bedrijf over echte vakmensen beschikt. Tijdens een EVC-traject word de medewerker begeleid door EVC-adviseurs.
 
Deelname aan een EVC-traject is altijd vrijwillig en vaak kosteloos*. Wel vereist het medewerking van u als werkgever. 
 
*Het EVC-traject is kosteloos voor werknemers indien u als werkgever:
 
  • Werkt volgens de cao voor de Bouwnijverheid;
  • Premie afdraagt aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).
 
01-06-2018 - De website van Bouwopleiders is online. Zeven opleidingsinstituten hebben de krachten gebundeld. Bouwmensen, Bouwcirkel, Bob, Kob, Betonvereniging, Civilion en Soma.
 

BOUWMENSEN: DÉ BOUWOPLEIDER