Het DIA en het scholingsbudget; hoe werkt het? 

Met ingang van 1 juli 2016 is Volandis gestart met een pilot omtrent de DIA. (Duurzaam Inzetbaarheidsanalyse)
 
Bij een DIA vindt er een gesprek plaats tussen de medewerker en een adviseur van Volandis m.b.t. de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Dit gesprek kan voortkomen uit de PAGO of op initiatief van de medewerker zelf. (De medewerkers kunnen zich aanmelden voor een gesprek via de site van Volandis)
 
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een DIA-gesprek zijn:
 
  • Als mensen een uitnodiging krijgen voor een PAGO, dan is daar vanaf 1 september een DIA-gesprek aan gekoppeld;
  • Alle mensen die in 2016 al een PAGO hebben gehad, maar nog geen DIA-gesprek hebben gehad;
  • Alle mensen die voor 2016 een uitnodiging hebben ontvangen voor een PAGO, maar daar geen gebruik van hebben gemaakt;
  • Mensen die nog nooit een PAGO hebben gehad.
Wanneer de medewerker zich heeft aangemeld en in uitgenodigd voor een gesprek gaat de DIA-adviseur in op drie thema’s:
 
  1. Werk veilig: werkomstandigheden en werkbelasting.
  2. Houd plezier: werkdruk en stress.
  3. Kijk vooruit: scholing, opleiding en coaching.
Wanneer er vanuit dit gesprek een concrete scholingsvraag komt, stuurt de DIA-adviseur de werknemer door naar Bouwopleiders:
 
Zes branche opleidingsinstituten - Bouwmensen, BouwCirkel, BOB, Civilion, Betonvereniging en KOB -, verbonden aan Volandis, verschaffen duidelijkheid in de wereld van scholing. Onder de naam ‘Bouwopleiders’ bundelen zij de krachten om een samenhangend, overzichtelijk en kwalitatief sterk trainings- & opleidingsaanbod te verzorgen, voor alle lagen van de bedrijfskolom. Bouwopleiders wijst bouwbedrijven en werknemers de weg in duurzame ontwikkeling en professionalisering. Kijk voor meer informatie op de website www.bouwopleiders.nl.
 
Het kan ook zijn dat er behoefte is aan loopbaanbegeleiding, dan wordt de werknemer doorgestuurd naar:
James Loopbaan -  James is een onderdeel van de vakbond CNV. www.jamesloopbaan.nl
Mijn loopbaancoach - Mijn Loopbaancoach is onderdeel van de FNV. www.mijnloopbaancoach.net
 
Omdat de DIA nog in de experimentele fase zit, en omdat het eigen budget van de medewerkers nog niet toereikend is voor het bekostigen van een opleiding of loopbaanbegeleiding, is er een scholingsbudget van maximaal € 2500,- beschikbaar vanuit Volandis. 
 
 
01-06-2018 - De website van Bouwopleiders is online. Zeven opleidingsinstituten hebben de krachten gebundeld. Bouwmensen, Bouwcirkel, Bob, Kob, Betonvereniging, Civilion en Soma.
 

BOUWMENSEN: DÉ BOUWOPLEIDER